Home Archives 2014 October

Monthly Archives: October 2014

ครอบครัวภาษาอังกฤษ ตรงกับคำว่า family ซึ่งคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกครอบครัวนั้นถือได้ว่าเป็นคำศัพท์ชุดพื้นฐานที่ผู้เริ่มเรียนภาษาจำเป็นต้องจดจำไว้

ครอบครัวภาษาอังกฤษ

parent แปลว่า ผู้ปกครอง ซึ่งอาจจะเป็นพ่อหรือแม่ เมื่อเติม s เข้าไปด้านหลัง จะได้คำว่า parents แปลว่า พ่อและแม่

father แปลว่า พ่อ  แต่โดยส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวมักจะเรียกสั้น ๆ ว่า dad

mother แปลว่า แม่ ซึ่งมักเรียกสั้น ๆ ว่า mom (อังกฤษแบบอเมริกัน) หรือ mum (อังกฤษแบบบริติช)

 

พ่อตา และ พ่อของสามี ในภาษาอังกฤษ คือ  father-in-law , ส่วมแม่ยาย หรือ แม่ของสามี คือ mother-in-law

พ่อเลี้ยง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า step-father ,แม่เลี้ยง คือ step-mother

ลูกเลี้ยง เราเรียกว่า  step-child โดย step-son คือ ลูกเลี้ยงผู้ชาย , step-daughter คือ ลูกเลี้ยงผู้หญิง

 

พ่อกับแม่ แต่งงานกัน ฝ่ายพ่อเป็นสามี ซึ่งตรงกับคำว่า husband ส่วนแม่เป็นภรรยา ตรงกับคำว่า wife

son แปลว่า ลูกชาย
daughter แปลว่า ลูกสาว

หากแม่คลอดลูกออกมาเป็นแฝด ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า twin

สำหรับพี่ชาย หรือ น้องชาย เราใช้คำเรียกเดียวกันได้ว่า brother แต่ถ้าจะระบุให้ชัดว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชาย ให้นำคำขยายมาวางเพิ่มข้างหน้า โดยพี่ชายจะเป็น Older Brother ส่วนน้องชายจะเรียกว่า Younger Brother

sister แปลว่า พี่สาว หรือ น้องสาว หากจะระบุให้ชัดเราจะเรียกพี่สาว่า Older Sister และเรียกน้องสาวว่า Younger Sister

 

grandfather แปลว่า ปู่ หรือ ตา  ,จะเรียกว่า granddad หรือ grandpa ก็ได้

grandmother  แปลว่า ย่า หรือ ยาย ซึ่งหากเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน จะเรียกเป็นกันเองว่า granny หรือ grandma ก็ได้

หลานปู่ หลานย่า หลานตา หลานยาย จะเรียกดังนี้
grandchild แปลว่า หลาน(คนเดียว) grandchildren แปลว่า หลาน ๆ ทั้งสองคำข้างต้นไม่ได้ระบุเพศ หากต้องการแยกให้ชัด grandson จะแปลว่า หลานชาย ส่วน granddaughter แปลว่า หลานสาว

uncle (ใช้กับผู้ชาย) แปลว่า ลุง ,อา
aunt (ใช้กับผู้หญิง ) แปลว่า ป้า หรือ น้า
หลานลุง หลานป้า หลานน้า หลานอา หากเป็นหลานชาย ใช้คำว่า nephew สำหรับหลานสาว ใช้คำว่า niece

สมาชิกครอบครัว ภาษาอังกฤษ

หลังจากอ่านจบแล้ว เชื่อได้ว่า คงจะเติมคำในช่องว่างในภาพด้านบนได้ถูกต้องกันแล้ว

 

สิ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมากอีกประการหนึ่ง คือ ป้ายจราจร ซึ่งแม้ว่าในภาษาไทยหรืออังกฤษ จะมีรูปแบบสัญลักษณ์ไม่ต่างกันมาก เพราะเป็นป้ายที่ออกแบบให้มีมาตรฐานเป็นสากล แต่ในส่วนคำอธิบายความหมายป้ายที่เป็นภาษาอังกฤษก็ยังควรศึกษาเป็นความรู้ เพราะใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องการทำความเข้าใจป้ายจราจร และการสนทนาสื่อสารด้านการเดินทางอีกด้วย

ตัวอย่างป้ายจราจร ภาษาอังกฤษ

ป้ายเตือนจราจรภาษาอังกฤษ

Crossroads แปลว่า สี่แยก
T- junction แปลว่า แยกตัว T
Side Road คือ มีถนนตัดด้านข้าง
Staggered junction คือ มีทางแยกเหลี่ยมกัน

ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ 2

Traffic merges from the left แปลว่า มีทางผสานทางด้านซ้าย

Traffic merges onto main carriageway แปลว่า กำลังเข้าสู่ฝั่งซ้ายของถนนหลัก

สัญลักษณ์ป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

Reduce Speed Now แปลว่า ลดความเร็วเดี๋ยวนี้

Road narrows on both sides แปลว่า ถนนแคบลงทั้งสองข้าง

Road narrows on right แปลว่า ถนนทางฝั่งขวาแคบลง

ภาพป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

Tunnel คือ อุโมง

Hump Bridge คือ สะพานยกระดับ

Uneven Road แปลว่า ถนนขรุขะ

Slippery road แปลว่า ถนนลื่น

แปลป้ายจราจรภาษาอังกฤษ

กรณีที่เป็นป้ายวงกลม จะเป็นป้ายห้าม ไม่ว่าจะมีแถบสีแดงคาดหรือไม่ก็ตาม ให้จำไว้เช่นนี้

No overtaking แปลว่า ห้ามแซง

No U-turn แปลว่า ห้ามกลับรถ

No right turn คือ ห้ามเลี้ยวขวา

No left turn คือ ห้ามเลี้ยวซ้าย

ทั้งหมดที่ผ่านมา คือ ตัวอย่างป้ายจราจรในภาษาอังกฤษ ซึ่งหากเราทราบความหมายของสัญลักษณ์แต่ละแบบ ก็สามารถที่จะนำไปอธิบายเรื่องการบอกทางให้ชาวต่างชาติได้ อีกทั้งบางท่านอาจจะต้องขับรถไปต่างประเทศ หากเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ป้ายจราจรก็จะช่วยให้ขับขี่ได้อย่างถูกต้อง

การเริ่มต้นอ่านภาษาอังกฤษนั้น ควรเริ่มจากบทความง่าย ๆ เพราะหากยากเกินไปจะทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย ท้อแท้ นิทานภาษาอังกฤษสั้น ๆ เป็นบทความที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้เริ่มเรียนภาษาได้ฝึกอ่าน

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

นิทานภาษาอังกฤษสั้นๆ

The Fox and the Cat
นิทานเรื่อง : สุนัขจิ้งจอกและแมว

A Fox was boasting to a Cat of its clever devices for escaping its enemies.
สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคุยโม้กับแมวว่า มันมีอุบายที่ชาญฉลาดมากมายสำหรับใช้หลบหนีศัตรู

“I have a whole bag of tricks,” he said, “which contains a hundred ways of escaping my enemies.”
ฉันมีเคล็ดลับเต็มกระเป๋า  ซึ่งบรรจุวิธีนับร้อยที่จะหลบหนีศัตรูของฉัน สุนัขจิ้งจอกกล่าว
(bag of tricks เป็นสำนวนแปลว่า วิธีการที่ฉลาด แยบยล)

“I have only one,” said the Cat; “but I can generally manage with that.”
แมวบอกไปว่า ฉันมีแค่วิธีเดียว แต่ฉันสามารถใช้มันได้ผลเสมอ

Just at that moment they heard the cry of a pack of hounds coming towards them, and the Cat immediately scampered up a tree and hid herself in the boughs.

ไม่นานนัก ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงร้องของฝูงหมาล่าเนื้อตรงมายังพวกเขา เจ้าแมวรีบกระโดดขึ้นต้นไม้และซ่อนตัวหลบอยู่หลังกิ่งไม้

“This is my plan,” said the Cat. “What are you going to do?”
นี่คือวิธีของฉัน แมวกล่าว แล้วเจ้าละจะทำอย่างไร?

The Fox thought first of one way, then of another, and while he was debating the hounds came nearer and nearer, and at last the Fox in his confusion was caught up by the hounds and soon killed by the huntsmen. Miss Puss, who had been looking on, said:
สุนัขจิ้งจอกเริ่มคิดจากวิธีแรก ไล่ไปยังวิธีอื่น ในขณะที่มันกำลังใคร่ครวญอยู่นั้น หมาล่าเนื้อก็ใกล้มาเรื่อย ๆ และในที่สุด สุนัขจิ้งจอกที่กำลังสับสนว่าจะเอาตัวรอดด้วยวิธีไหนก็โดนหมาล่าเนื้อจับและถูกนายพรานฆ่า

 

The Two Pots
นิทานเรื่อง : หม้อสองใบ

Two Pots had been left on the bank of a river, one of brass, and one of earthenware.
หม้อสองใบถูกทิ้งไว้ริมแม่น้ำ ใบหนึ่งทำด้วยทองเหลือง อีกใบเป็นหม้อดินเผา

When the tide rose they both floated off down the stream.
เมื่อน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้น หม้อทั้งสองก็เริ่มลอยไปตามลำธาร

the earthenware pot tried its best to keep aloof from the brass one, which cried out:
หม้อดินเผาพยายามอย่างยิ่งที่จะอยู่ห่างจากหม้อทองเหลือง หม้อทองเหลืองจึงร้องบอกว่า

“Fear nothing, friend, I will not strike you.”
ไม่ต้องกลัว เพื่อน ,ฉันไม่ชนนายหรอก

“But I may come in contact with you,” said the other, “if I come too close; and whether I hit you, or you hit me, I shall suffer for it.”
หม้อดินเผาตอบกลับว่า แต่ฉันอาจจะไปชนนาย ถ้าเราอยู่ใกล้กันเกินไป ไม่ว่าฉันจะชนนาย หรือนายชนฉัน ฉันก็ต้องเป็นฝ่ายเจ็บปวด