Home Archives 2015 February

Monthly Archives: February 2015

มีหลายคนที่อาจจะสับสนระหว่างคำว่า work from home กับ work at home ไม่ทราบว่ามีความหมายต่างกันอย่างไร ซึ่งแม้สองคำนี้จะคล้ายกันมาก แต่ก็ไม่เหมือนกัน

work at home และ work from home

work from home แปลว่า ทำงานจากบ้าน
ซึ่งความหมายก็คือ คุณยังเป็นลูกจ้างของบริษัทอยู่ ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบของบริษัทในฐานะลูกจ้าง แต่คุณไม่ต้องเข้าออฟฟิศ เพราะหัวหน้าอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้

work at home แปลว่า ทำงานที่บ้าน
หมายถึง คุณมีอาชีพอิสระ ทำงานส่วนตัว ไม่ได้เป็นลูกจ้างประจำของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง การทำงานที่บ้านในกรณีนี้ก็คือ work at home

โดยทั่วไปแล้ว work from home มักจะกินระยะเวลาสั้น ๆ เช่น กรณีปรับปรุงสำนักงานใหม่ ไม่สามารถที่จะทำงานในบริษัทได้ จึงต้องทำงานจากที่บ้าน แต่หากเป็นกรณีที่บริษัทมีนโยบายประหยัดต้นทุนโดยอนุญาตให้ทำงานที่บ้านในระยะยาวแล้วละก็ กรณีเช่นนี้จะใช้ work at home ก็ได้เช่นกัน

การได้เป็นคนสำคัญไม่ว่าของใครคนใดคนหนึ่งหรือคนจำนวนมาก ย่อมเป็นสิ่งที่น่ายินดี เพราะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าสำหรับเขาเหล่านั้น

คนสำคัญภาษาอังกฤษ

คำว่าคนสำคัญในภาษาอังกฤษ  คือ Very Important Person ซึ่งคำนี้คนไทยจะคุ้นเคยในแบบรูปย่อมาก ตัวย่อของคำนี้คือ VIP (วีไอพี)

สำหรับคนสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป พูดง่ายๆ ก็คือ เป็นคนดัง นั่นเอง เราเรียกว่า  famous person แปลว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง

คำว่า big cheese นอกจากจะมีความหมายตรงตัวว่า เนยแข็งใหญ่ แล้ว ยังเป็นคำแสลงที่แปลว่า คนสำคัญอีกด้วย เช่น

he was a really big cheese in the business world
เขาคือคนสำคัญในโลกธุรกิจ

supremo หมายถึง คนสำคัญ ผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กร

notable แปลว่า คนดัง หรือ คนสำคัญ ในภาษาอังกฤษ และยังเป็นคำ adjective ที่แปลว่า โดดเด่น

worthy ในคำนาม แปลว่า คนสำคัญ (แต่เน้นไปที่คนสำคัญในกลุ่มเล็ก ๆ ในท้องถิ่น)

luminary แปลว่า บุคคลสำคัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านต่าง ๆ

แม้ว่าการเป็นคนดังจะเป็นสิ่งที่ดี แต่ถึงแม้เราจะไม่ได้โด่งดังมีชื่อเสียงมากมาย ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ใช่คนสำคัญ เพราะสำหรับพ่อแม่แล้ว ลูก ๆ คือ คนสำคัญเสมอ

เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีโทรศัพท์จะต้องพบเจอ คือ มีคนโทรผิดเข้ามา ซึ่งความผิดพลาดอาจจะเกิดตั้งแต่การบอกเบอร์โทร การจดเบอร์โทร หรือ แม้กระทั่งความผิดพลาดทางสัญญาณโทรศัพท์

เมื่อมีคนโทรผิดมาที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา แล้วเป็นคนต่างชาติพูดภาษาอังกฤษซะด้วย ก็ควรที่จะฟังให้แน่ใจก่อนว่าไม่ใช่ระบบอัตโนมัติของผู้ให้บริการมือถือ ที่โทรมาแจ้งโปรโมชั่นใหม่ ๆ เมื่อแน่ใจแล้วก็กดวางสายทันที เอ๊ย! ไม่ใช่สิ ตามมารยาทอันดีงาม เราควรบอกเขาให้รู้ว่า “คุณโทรผิดเบอร์” หรือ “ไม่มีคนชื่อนี้อยู่ที่นี่” โดยพูดเป็นภาษาอังกฤษ เพราะเขาคงฟังไทยไม่รู้เรื่อง

คุณโทรผิด ภาษาอังกฤษ

วิธีบอกว่า คุณโทรผิดเบอร์ ภาษาอังกฤษ

I’m sorry, there is nobody here with that name.
เสียใจด้วย ไม่มีคนชื่อนี้อยู่ที่นี่

I’m sorry, you must have the wrong number. There’s no-one of that name here.
เสียใจด้วย คุณโทรผิดเบอร์ ไม่มีคนชื่อนี้ที่นี่

I’m sorry, There isn’t anybody called JameJi at this address.
เสียใจด้วย ไม่มีใครที่ชื่อเจมส์จิอยู่ที่นี่

สำนวนไทยที่เราได้ยินบ่อยอีกอย่าง คือ เวลาช่วยเยียวยาแผลใจ ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีคำสุภาษิตในความหมายเช่นเดียวกันนี้อยู่เหมือนกัน นั่นคือประโยค time heals all wounds

time heals all wounds แปลว่า เวลาจะช่วยเยียวยาแผลทั้งหมด ซึ่งก็หมายถึง เวลาที่เราเศร้าโศกเสียใจ เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลงไป จนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บปวดมากเหมือนตอนที่เกิดเหตุกาณ์ไม่ดีใหม่ ๆ

เวลาช่วยเยียวยาแผลใจ ภาษาอังกฤษ

I was sad for years after my friend died, but now I am a bit better. Time heals all wounds.
ฉันเสียใจอยู่เป็นปีหลังจากที่เพื่อนฉันเสียชีวิต แต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นบ้าง เวลาช่วยเยียวยาแผลทั้งหมด

คำว่า wound นอกจากเป็นคำนาม (noun) ที่แปลว่า บาดแผลแล้ว ยังมีความหมายว่า เสียใจ , ทุกข์ใจ ได้อีกด้วย

She refuses to talk about the incident, saying it would only reopen old wounds
เธอปฏิเสธที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น , การพูดถึงมันเพียงแต่จะเปิดแผลเดิม (ทำให้เธอจำเหตุการณ์ไม่ดีที่ผ่านมาและรู้สึกเสียใจอีก)

wound ยังเป็นคำกิริยา แปลว่าทำให้เป็นแผล และ ทำให้เสียใจ ซึ่งทั้ง 2 ความหมายมักอยู่ในรูปของ passive เช่น

Flying glass wounded her in the face and neck.
เศษกระจกที่กระเด็นมาทำให้เธอเป็นแผลที่ใบหน้าและลำคอ

He was deeply wounded by her fierce criticism.
เขาเสียใจอย่างมาก จากการติเตียนที่รุนแรงของเธอ

คำว่า that’s that ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่ใช้แสดงออกให้ทราบว่า บางสิ่งได้สิ้นสุดลงแล้ว

เราจะพูดคำว่า that’s that เมื่อ

1. บางอย่างได้สิ้นสุดลงและคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมัน

2. คุณปฏิเสธที่จะทำบางสิ่ง และไม่มีอะไรที่จะชักจูงให้คุณทำมันได้

ถ้าจะแปลเป็นไทย ก็คงมีความหมายได้ว่า มันจบแล้ว (อย่าเสียเวลา)

I won’t agree to it and that’s that.
ฉันจะไม่ยอมรับมันและมันจบแล้ว

I’m not going, and that’s that!.
ฉันไม่ไป , และมันจบละ (ยังไงก็ไม่ไป ไม่ต้องมาชวน)

“I’ve finished packing all the boxes, and that’s that.”
ฉันบรรจุกล่องทั้งหมดเสร็จ และมันจบแล้ว

เชื่อว่าอ่านมาถึงตรงนี้ทุกคนคงเข้าใจความหมายของคำนี้กันแล้ว ซึ่งผู้เขียนบทความก็ถือว่าเนื้อหาได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว that’s that.

คำว่า kill time ในภาษาอังกฤษ เป็นคำที่แปลได้ตรง ๆ ตามคำเลยว่า ฆ่าเวลา ซึ่งก็มีความหมายตรงกับคำว่า ฆ่าเวลาในภาษาไทยทุกประการ

kill time เป็นสำนวนที่มีความหมายว่า  ทำบางอย่างแก้เบื่อ ระหว่างรอคอยบางสิ่งให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ระหว่างที่คุณกำลังรอแฟนที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ซึ่งคุณมาถึงก่อนเวลานัด  คุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีจึงตัดสินใจไปยืนอ่านหนังสือในร้านหนังสือ การอ่านหนังสือถือว่าเป็นการฆ่าเวลา

We killed time talking and playing games until the bus arrived.
พวกเราฆ่าเวลาด้วยการพูดคุยและเล่นเกมส์จนกระทั่งรถประจำทางมาถึง

I killed time reading a book
ฉันอ่านหนังสือฆ่าเวลา

สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยากจะฆ่าเวลา จะแวะเข้ามาอ่านบทความที่ siameng.com ก็ได้นะ นอกจาก kill time ได้แล้ว ก็ยังมีประโยชน์อีกด้วย

สำนวนลงเรือลำเดียวกัน หมายถึง อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน ที่ต้องรับผลกระทบเหมือนกัน สำนวนนี้ในภาษาไทยตรงกับภาษาอังกฤษว่า in the same boat

จะให้ได้ว่าสำนวนนี้ตรงกันทั้งคำแปลและความหมายของสำนวน ( in the same boat แปลว่า อยู่ในเรือลำเดียวกัน หรือ ลงเรือลำเดียวกัน นั่นเอง)

ลงเรือลำเดียวกัน ภาษาอังกฤษ

เรามาดูตัวอย่างการใช้สำนวนนี้กัน

He’s always complaining that he doesn’t have enough money, but we’re all in the same boat.
เขามักจะบ่นว่าไม่มีเงิน แต่พวกเราทั้งหมดก็ลงเรือลำเดียวกัน

Tom: I’m broke. Can you lend me twenty dollars?
ทอม : ฉันไม่มีเงิน . ขอยืมคุณสัก 20 ดอลล่าร์ ได้ไหม ?
Bill: Sorry. I’m in the same boat.
บิล : ขอโทษด้วย . ฉันลงเรือลำเดียวกัน

สำนวนไทยคำว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก หมายถึง ง่ายมาก ง่ายแบบสุด ๆ ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้ว ซึ่งในภาษาอังกฤษเองก็มีสำนวนที่ใกล้เคียงกันอยู่เพียงแต่ไม่ใช่กล้วย

ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่ตรงกับคำว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ซึ่งนิยมใช้กันบ่อย มี 2 ประโยค ได้แก่

As easy as pie : ง่ายเหมือนพาย (ขนมชนิดหนึ่ง)

สำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าการทำพายเป็นเรื่องง่าย แต่หมายถึงการกินพายเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างกินพายกับกินกล้วยอะไรจะง่ายกว่า แต่เอาเป็นว่าทั้งสำนวนไทย “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” กับ “as easy as  pie” ก็มีความหมายที่ตรงกัน คือ ง่ายมาก

The midterm should be easy as pie if you prepare well.
สอบกลางเทอมน่าจะง่ายมากถ้าคุณเตรียมการอย่างดี

อีกสำนวนที่มีความหมายเดียวกันและก็พบบ่อย คือ a piece of cake

The exam was a piece of cake.
การสอบง่ายมาก

เคยหรือไม่ที่บางครั้งเรามีเรื่องที่ต้องถกเถียงกันกับอีกฝ่ายว่าใครผิดหรือถูกกันแน่ ซึ่งเมื่อพิสูจน์ด้วยหลักฐานต่าง ๆ อย่างละเอียดแล้วปรากฎว่า เรานั่นเองที่เป็นฝ่ายเข้าใจผิด

เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยในสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการถกเถียงข้อมูลทางวิชาการอยู่เป็นประจำ เป็นเรื่องปกติที่บางครั้งอาจจะพลั้งเผลอจำข้อมูลผิดไปบ้าง

เมื่อเราผิดไปแล้วและจำนนด้วยหลักฐาน มีสำนวนที่มีความหมายว่า ฉันยอมรับว่าฉันเป็นฝ่ายผิด ก็คือ

I stand corrected เช่น

I stand corrected – the company was established in 1927, not 1926, as I had mistakenly thought.
ฉันยอมรับผิด – บริษัทตั้งขึ้นในปี 1927 ไม่ใช่ 1926 อย่างที่ฉันเข้าใจผิด

ยอมรับผิด ภาษาอังกฤษ

การยอมรับผิดในอีกกรณี คือ การที่คุณได้ทำบางสิ่งผิดพลาดไป ทำสิ่งที่ไม่สมควร ซึ่งคุณรู้สึกสำนึกและยอมรับความผิด สถานการณ์เช่นนี้ ภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า

confess ซึ่งแปลว่า สารภาพ , ยอมรับผิด เช่น

He will not confess to the crime. In the end, Max confessed to it.
เขาไม่ยอมรับผิด (สารภาพ)ในคดีอาชญากรรม .ในที่สุดแม็กซ์ก็ยอมรับผิด (สารภาพ)

คำว่า confess ยังใช้กับการสารภาพบาปได้อีกด้วย ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวคริสต์บางนิกาย ซึ่งต้องการให้ผู้ที่ทำผิดได้สารภาพยอมรับความผิดที่ได้ทำลงไป

i confess my sins to a priest
ฉันสารภาพบาปกับนักบวช (พระ)

คนที่ทำผิดแล้วยอมรับผิด เป็นบุคคลที่มักจะได้รับความเอื้ออาทรมากกว่าคนที่ทำความผิดแล้วยังดื้อดึงไม่ยอมรับ

การส่งจูบ คือ การแสดงท่าทางสัญลักษณ์ในการจูบอีกฝ่าย  โดยที่ไม่ได้จูบจริง ๆ มีทั้งการจูบลงบนปลายนิ้วแล้วเป่าลมไปยังอีกฝ่าย หรือ ทำท่าจูบลอย ๆ กลางอากาศเท่านั้น

ส่งจูบ ภาษาอังกฤษ

คำว่า ส่งจูบ ในภาษาอังกฤษตรงกับคำว่า blow a kiss หรือ air kiss แต่อย่างไรก็ดีทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอยู่ ดังต่อไปนี้

blow a kiss คือ การจูบลงบนปลายนิ้ว แล้วหงายมือชี้ไปยังทิศทางของคนที่เราต้องการส่งจูบให้ จากนั้นเป่าลม (ราวกับว่าเราจะเป่าให้รอยจูบของเราลอยไปหาอีกฝ่าย) คำว่า blow แปลว่า เป่า ซึ่งถ้าแปลตามตรงแล้ว blow a kiss ก็คงแปลได้ว่า เป่าจูบ

air kiss คือ การทำปากให้รู้ว่าจูบ ซึ่งอาจจะมีเสียงจูบด้วยหรือไม่มีก็ได้ โดยริมฝีปากไม่ได้ไปสัมผัสอีกฝ่ายจริง ๆ เป็นเพียงการแสดงท่าทางการจูบเท่านั้น (air นอกจากจะแปลว่าอากาศแล้ว ยังมีความหมายว่า ท่าทาง อีกด้วย )

นอกจากจะทราบคำศัพท์อังกฤษที่แปลว่า ส่งจูบแล้ว เรายังทราบรูปแบบการส่งจูบด้วย ทีนี้ก็เอาไปใช้กันได้แล้ว ว่าแต่ว่าจะส่งจูบให้ใครก็ต้องแน่ใจด้วยละว่าเขาไม่ได้มากับแฟน มีเรื่องมีราวขึ้นมาเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน