Home Archives 2015 January

Monthly Archives: January 2015

ต่อไปนี้ คือ รายการ Adverbs (คำกริยาวิเศษณ์) จำนวน 50 คำที่พบว่ามีการใช้บ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษ ซึ่งหากผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถจดจำความหมายได้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

Adverbs 50 คำ

adverbs 50 คำ

เนื่องจากคำศัพท์หลายคำอาจทำหน้าที่ได้หลายประเภทไม่ว่าจะ  adverbs , adjective , noun , verb , conjunction ,preposition แต่ในที่นี้เรากล่าวถึงในส่วนของ adverbs จึงขอนำความหมายที่เป็น adverbs เท่านั้นมาแปลให้

up แปลว่า ขึ้นไป , อยู่เหนือ , ตรง
so แปลว่า ดังนั้น, มาก
out แปลว่า  ออก , ข้างนอก
just แปลว่า เดี๋ยวนี้, เพียงแค่ , เกือบจะ
now แปลว่า เดี๋ยวนี้ , ขณะนี้
how แปลว่า อย่างไร , เพียงใด
then แปลว่า เวลานั้น , ถัดมา
more แปลว่า มากกว่า
also แปลว่า ด้วย ,เช่นเดียวกัน
here แปลว่า ที่นี่

well แปลว่า ดี
only แปลว่า เท่านั้น , แค่
very แปลว่า มาก
even แปลว่า แม้แต่
back แปลว่า กลับ ,ถอยหลัง
there แปลว่า ที่นั่น , ตรงนั้น
down แปลว่า ลง , ข้างล่าง
still แปลว่า ในขณะนี้ , ยังคง
in แปลว่า ใน , ภายใน
as แปลว่า เท่ากับ , ราวกับ

to แปลว่า ไปยัง
when แปลว่า เมื่อไร
never แปลว่า ไม่เคย
really แปลว่า จริง ๆ , มาก
most แปลว่า ที่สุด , มากที่สุด
on แปลว่า ต่อเนื่อง , ติด
about แปลว่า ประมาณ ,เกือบ
over แปลว่า เกิน , ข้าม
again แปลว่า อีกครั้ง
where แปลว่า ที่ไหน

right แปลว่า ขวา , โดยตลอด
off แปลว่า ไกลออกไป , หมด
always แปลว่า เสมอ ,ตลอดเวลา , เป็นประจำ
today แปลว่า วันนี้ ,ทุกวันนี้
all แปลว่า ทั้งหมด
far แปลว่า  ไกล ,ห่างไกล
long แปลว่า นาน
away แปลว่า ไป ,ออกห่าง
yet แปลว่า ยัง
often แปลว่า มักจะ , บ่อย ๆ

ever แปลว่า เคย , แต่เดิม
however แปลว่า อย่างไรก็ตาม
almost แปลว่า เกือบจะ
later แปลว่า ต่อจากนั้น
much แปลว่า เยอะ
once แปลว่า ครั้งหนึ่ง ,เคย
least แปลว่า น้อยที่สุด
ago แปลว่า แต่ก่อน
together แปลว่า พร้อมกัน , ร่วมกัน
around แปลว่า รอบข้าง ,ราว

Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)  ในภาษาอังกฤษ คือ คำหรือกลุ่มคำที่ขยาย ให้รายละเอียดของ verbs (คำกริยา), adjectives (คำคุณศัพท์) , รวมทั้ง adverbs อื่น ๆ ในประโยค

adverbs ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการใช้ Adverb

He speaks slowly “เขาพูดช้า ๆ”
คำว่า slowly ทำหน้าที่ให้รายละเอียดของคำกริยา  speak  ทำให้รู้ว่า พูดช้า ๆ

He is especially clever “เขาฉลาดเป็นพิเศษ”
คำว่า especially ทำหน้าที่ให้รายละเอียดของคำคุณศัพท์ clever ทำให้รู้ว่าฉลาดมาก

The cheetah runs incredibly quickly “เสือชีต้าวิ่งเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ”
quickly ทำหน้าที่ขยายคำว่า run ส่วนคำว่า incredibly ทำหน้าที่ขยายคำว่า quickly ที่เป็นAdverb (คำกริยาวิเศษณ์) อีกทีหนึ่ง

 

ลักษณะของ Adverb

adverbs จำนวนมากลงท้ายด้วย -ly , แต่ก็มีหลายคำที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย -ly ดังนั้นคำที่ลงท้ายด้วย ly ไม่ได้หมายความว่าจะเป็น adverbs ทั้งหมด

adverbs ส่วนมาก มาจากการเติม -ly ในคำ adjectives เช่น
careful เป็น carefully
loud เป็น loudly
slow เป็น slowly

เราเรียกกลุ่มคำที่ประกอบด้วยประธานและกริยา ซึ่งทำหน้าที่เป็น Adverb ว่า Adverb Clause เช่น

When this class is over, we’re going to the movies.

เราเรียกกลุ่มคำที่ไม่มีประธานและกริยา ซึ่งทำหน้าที่เป็น Adverb ว่า adverbial phrase เช่น

He went to the movies.
She works on holidays.

 

ประเภทของ Adverbs

1. Adverbs of Manner
เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกลักษณะอาการ ซึ่งจะบอกว่าบางสิ่งเป็นอย่างไร หรือ เกิดอะไรขึ้น เช่น

She moved slowly and spoke quietly. เธอเคลื่อนไหวช้า ๆ และพูด เบา ๆ

He was badly injured in the fight. เขาได้รับบาดเจ็บสาหัสในการต่อสู้

 

2. Adverbs of Place
เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่าสถานที่ใดที่บางสิ่งกระทำหรือเกิดขึ้น เช่น

We can stop here for dinner. เราสามารถหยุดที่นี่เพื่อทานอาหาร

She has lived on the island all her life. เธออาศัยอยู่บนเกาะตลอดชีวิตของเธอ

 

3. Adverbs of Frequency
เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่าบางสิ่งเกิดขึ้นบ่อยเพียงใด เช่น

They usually go to work by bus. พวกเขามักไปทำงานด้วยรถประจำทาง

Our cat was bitten twice by the same dog. แมวของเราโดนกัดสองครั้งโดยหมาตัวเดียวกัน

 

4. Adverbs of Time
เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกว่าเมื่อไรที่บางสิ่งกระทำหรือเกิดขึ้น เช่น

She tries to get back before dark. เธอพยายามที่จะกลับก่อนมืด

He collapsed and died yesterday. เขาล้มลงและเสียชีวิตเมื่อวานนี้

 

5. Adverbs of Degree
เป็นคำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกระดับขั้นของบางสิ่งที่ทำหรือเกิดขึ้น เช่น

he accident victim nearly died from his injuries. ผู้ประสบอุบัติเหตุเกือบตายจากจากบาดเจ็บของเขา

Mary is very beautiful. แมรี่สวยมาก

ขอนำกลอนอกหัก ภาษาอังกฤษ มาฝากทุกท่าน  โดยมากแล้วกลอนจะมีการเปรียบเทียบความรู้สึกกับสิ่งต่าง ๆ มากไปกว่าการพูดทั่วไป เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่ลึกซึ้งยิ่งกว่า

กลอนอกหักภาษาอังกฤษ

I sit here waiting ฉันนั่งรอที่นี่
waiting for you to see รอคุณมาพบ
that time is running out ในเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
come on and save me มาและช่วยฉัน

It’s not your fault I’m crying มันไม่ใช่ความผิดของคุณที่ฉันร้องไห้
so don’t you think that at all อย่าคิดเช่นนั้น
don’t feel guilty for something you didn’t do อย่ารู้สึกผิดในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ
just hug me and don’t let me fall เพียงแค่กอดฉันและอย่าปล่อยให้ฉันล้ม

Your arms are so soft and cozy อ้อมกอดคุณนุ่มและสบาย
The look in your eyes, I can’t forget มองตาของคุณที่ฉันไม่อาจลืม
I wish you didn’t have to leave ฉันหวังให้คุณไม่จากไป
but I know the date is set แต่ฉันรู้ วันนั้นถูกกำหนดไว้แล้ว

I let the tears fall down my face ฉันปล่อยน้ำตาอาบหน้า
But you tell me not to cry แต่คุณบอกฉันอย่าร้องไห้
And that everything will be fine และทุกสิ่งจะดีเอง
I know it’s all a lie ฉันรู้ว่าทั้งหมดไม่เป็นจริง

I know you can’t stand it either ฉันรู้คุณไม่อาจยืนเคียงข้าง
That we’ll be so far apart นั่นทำให้เราห่างไกล
And sleep all alone each night และหลับอย่างโดเดี่ยวในทุกค่ำคืน
Yet I know we’ll still be together in the heart ฉันรู้ว่าเรายังมีกันและกันในหัวใจ

You give me one last kiss and hug คุณกอดและจูบฉันเป็นครั้งสุดท้าย
And wipe a single tear และเช็ดหนึ่งหยดน้ำตา
Wish me luck and say goodbye อวยพรให้ฉันโชคดีและกล่าวคำลา
For its the last one I’ll hear มันคือคำพูดสุดท้ายที่ฉันได้ยิน

กลอนภาษาอังกฤษอกหัก

When love dies, เมื่อความรักตายจาก
It ceases to exist. สิ้นสุดไม่เหลืออีก
And the flame that used to be, และเปลวไฟที่เคยมี
Ceases to persist สิ้นสุดแสง ดับลง

It feels like a wound that won’t stop bleeding, เหมือนแผลที่เลือดไหล
Like it’s your last breath you’re about to take, เหมือนลมหายใจสุดท้ายของคุณกำลังหมด
And it feels like your soul’s watching, เหมือนวิญญาณของคุณกำลังรอคอย
And all you can do is pray you wake. และคุณทำได้เพียงอ้อนวอนให้ตื่นขึ้น

When love dies, เมื่อความรักตายจาก
It’s like everything slows down to a stop มันทุกสิ่งช้าลงจนหยุด
The tears that came rolling down your cheeks น้ำตาไหลลงสู่แก้มของคุณ
Are taking ages to drop เนิ่นนานกว่าจะหยาดหยดหมดไป

กลอนอกหักภาษาอังกฤษสั้น

 

แม้ว่าบางครั้งความรักจะนำความเศร้าโศกมาให้เรา เมื่อความรักไปเป็นอย่างที่หวัง แต่ความรักก็ยังเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นที่ปรารถนาของผู้คนอีกเป็นคนนวนมาก

ไม่ใช่รักความรักหรอกที่ทำให้เราเสียใจ แต่เป็นคนที่เรารักต่างหากที่ทำให้เป็นเช่นนั้น

ขอให้ทุกคนได้พบกับคนที่ควรค่ากับความรักของคุณ

คําอุทานในภาษาอังกฤษ คือ คำสั้น ๆ ที่พูดหรือเปล่งเสียงออกมากระทันหัน ตามความเคยชิน เพื่อแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ก็เหมือนกับคำอุทานภาษาไทยที่เมื่อเจ็บก็ร้องโอ๊ย! แต่ภาษาอังกฤษร้อง ouch (อ๊อช)

คำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทาน ความหมาย ตัวอย่าง
aah! ตกใจ หรือ ช็อค “Aaaah! It’s eating my leg!”
aha เข้าใจ “Aha! So you took the money!”
ahem เปล่งเสียงเพื่อให้อีกฝ่ายสนใจ “Ahem! Swearing is against office policy.”
ahh เข้าใจ  “Ahh, yes, I understand now”
argh รำคาญ , โกรธ “Argh, the car won’t work!”
aww ซาบซึ้ง  “Aww, what an adorable puppy”
aw ผิดหวังเล็กน้อย  “Aw, don’t be like that!”
bah ไม่ใส่ใจ , รำคาญ  “Bah, I never liked him anyways.”
boo ไม่เห็นด้วย  “Boo, get off the stage!”
brr หนาว , ตัวสั่น  “Brrr, it’s -20C outside”
d’oh แย่แล้ว (เป็นคำที่ตัวอการ์ตูน Homer Simpson พูด เหมือนมีสิ่งไม่ดี) “I just deleted all my files. D’oh!”
nah ไม่  “Want another beer?” “Nah, I’m good”
oh ตระหนัก  “Oh, you wanted sugar, not milk.”
ooh-la-la ใช้พูด ขำ ๆ หรือ ตลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าบางสิ่งอยู่ในระดับสูง “A seven layer wedding cake? Ooh-la-la!”
ooh ประหลาดใจ “Oooh, it’s shiny!”
oomph เสียงเมื่อออกแรงอย่างฉับพลัน “Push on 3.. 1, 2, 3.. oomph!”
oops ปะหลาดใจ หรือ ยอมรับในความผิดพลาดที่ตนเองทำ “Oops, I knocked your cup over”
ow, oww, ouch เจ็บ “Oww, I hit my thumb”
oy , oi, oyh เฮ้ เช่น เฮ้ คุณลืมกระเป๋าสตางค์ “Oy! You forgot your wallet!”
oy “โอ้ ไม่” “The bills are biling up. Oy…”
pew เหม็น “Pew, that smells so gross!”
phew แสดงความโล่งอก “I didn’t do my homework, but the teacher didn’t check. Phew!”
psst ใช้ดึงดูดความสนใจ ส่วนใหญ่ใช้ในการบอกความลับ “Psst! Want to know a secret?”
sheesh  โกรธ , รำคาญ “Sheesh, now he’s drunk again”
shh ใช้เพื่อบอกให้เงียบ “Shh! Keep your voice down!”
shoo คำที่ใช้ขู่ หรือ ไล่ให้ไปไกล ๆ (ภาษาไทยใช้ ชิ้ว) “Get out of here! Shoo!”
tsk tsk แสดงความผิดหวัง ไม่พอใจ “Tsk-tsk, he is late for work again
uh-hu ใช่ , เห็นด้วย “Do you think so too?” “Uh-hu”
uh-uh ปฏิเสธ ไม่เห็นด้วย “Eat your spinach!” “Uh-uh!”
uhh เอ่อ (ใช้พูดเมื่อหยุดคิดชั่วครู่) “Seven times eight is… uhh… 56”
wee ,whee, weee เป็นคำที่เด็กใช้เมื่อทำอะไรสนุก ,ผู้ใหญ่ใช้ประชดบางสิ่งที่สนุกแต่ดูเด็ก ๆ “Weee! Faster!”
whoa ใช้เตือนให้ระวัง , ประหลายใจ , เดิมใช้สั่งม้าให้หยุดหรือชะลอความเร็ว “Whoa, take it easy!”
wow ประทับใจ “Wow, that’s incredible!”
yahoo , yippie เปล่งเสียงแสดงความสุข “yahoo! We won!”
yay แสดงความยินดี “Yay! We won!”
yeah คำแสลงของ yes ที่แปลว่า ใช่ “Yeeeaah! Kick his butt!”
yoo-hoo  ใช้ดึงความสนใจของคน “Yoo-hoo, sugercup! Come give me a hug!”

ถ้าจะฝึกภาษาอังกฤษให้ถึงแก่นแท้ คงจะต้องหัดอุทานเป็นภาษาอังกฤษด้วย  hahaha

จดหมายสมัครงาน ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Job Application Letter เป็นจดหมายที่ผู้เขียนส่งให้กับบริษัทที่ต้องการร่วมงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่าตนเองปรารถนาที่จะเข้าร่วมเป็นพนักงานในองค์กร

ในปัจจุบันนี้นอกจากส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทจำนวนมากเปลี่ยนมาใช้วิธีการส่งทางอีเมล์แทน ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตาม วิธีแนวทางการเขียน ก็ยังมีรูปแบบไม่ต่างกันกับการเขียนจดหมายสมัครงาน

การส่งจดหมายสมัครงานจะแนบประวัติย่อของผู้สมัครไปด้วย (Resume) เพื่อให้ผู้คัดเลือกพนักงานได้พิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งเราจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป ส่วนในครั้งนี้เรามาดูรูปแบบตัวอย่างจดหมายสมัครงานกันก่อน

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างอีเมล์และจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไปแล้ว จดหมายสมัครจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เรียงลำดับลงมาจากด้านบนของจดหมาย ดังนี้ (อาจมีการสลับจำแหน่งกันในบางส่วน เช่นวันที่อาจจะอยู่บ้านบนสุด เป็นต้น)

1. ชื่อที่อยู่ของผู้สมัคร

2. ชื่อที่อยู่ของผู้รับ

3. วันที่

4. คำขึ้นต้น

5. เนื้อหา

6. คำลงท้าย

มาดูตัวอย่างกัน

 

Steve Jobs
Room 101  Silom Apartment
Bangna
Bangkok
099-9999999
E-mail: stevejobs@apple.com

Bill Gate
Micosoft office
55 Moo 3
Hatyai ,Songkhla
10150
E-mail: billgate@microsoft.com

Date: 15 May 2012

Dear Mr.Bill Gate

I am writing to apply for the general manager position advertised in the Jobdb.com.

My working experience at Apple Inc.  improved my leadership skills, communication skills and ability to work in a team environment. I have fluent spoken and written English.

I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:

I have successfully designed, developed, and supported live use applications
I strive for continued excellence
I provide exceptional contributions to customer service for all customers

With a BS degree in Computer Programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and excelling at new technologies as needed.

Please see my resume for additional information on my experience.

I am available for interview at any time. I can be contacted most easily on the mobile phone number given above. I look forward to meeting you.

Yours sincerely

Steve Jobs

……………………

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานข้างต้นในส่วนของเนื้อหามีใจความสำคัญดังนี้

I am writing to apply for the general manager position advertised in the Jobdb.com.

ฉันเขียนจดหมายเพื่อสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งประกาศอยู่ในเว็บไซต์ Jobdb.com

 

My working experience at Apple Inc.  improved my leadership skills, communication skills and ability to work in a team environment. I have fluent spoken and written English.

ประสบการณ์การทำงานของฉันที่บริษัทแอปเปิ้ล  พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฉันสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

 

I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:

ฉันเชือว่าประสบการณ์ทางเทคนิคและการศึกษาที่เข้มข้น จะทำให้ฉันเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งนี้ จุดแข็งที่ฉันมีเพื่อความสำเร็จในตำแหน่งงานประกอบด้วย

 

I have successfully designed, developed, and supported live use applications ผมประสบความสำเร็จในการออกแบบ พัฒนา และใช้แอปพลิเคชั่น
I strive for continued excellence ฉันมีความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
I provide exceptional contributions to customer service for all customers ผมให้ความช่วยเหลือพิเศษให้บริการลูกค้าสำหรับลูกค้าทุกท่าน

Please see my resume for additional information on my experience.
โปรดพิจารณาประวัติย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประสบการณ์ทำงานของฉัน

I am available for interview at any time. I can be contacted most easily on the mobile phone number given above. I look forward to meeting you.
ฉันสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์งานทุกเวลา ฉันสามารถได้รับการติดต่อง่ายที่สุดโดยเบอร์มือถือที่ให้ไว้ข้างต้น ฉันหวังว่าจะได้พบคุณ
ลองนำเนื้อหาจดหมายสมัครงานข้างต้นไปประยุกต์ใช้กันนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่า สามารถใช้ได้ทั้งการเขียนจดหมายทั่วไป หรือ การส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

กีฬา (Sport) เป็นการเล่นที่นอกจะสนุกแล้ว ยังเป็นการออกกำลังกาย ทำให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ประเภทกีฬาทั่วโลกมีมากมายหลายอย่าง วันนี้เรามาทำความรู้จักชื่อกีฬาภาษาอังกฤษกัน ซึ่งเราเลือกมาเฉพาะกีฬาที่เป็นที่รู้จักอย่างดี

ชื่อกีฬาภาษาอังกฤษ

รายชื่อกีฬา ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาไทย

American Football อเมริกัน ฟุตบอล

Archery ยิงธนู

Arm Wrestling งัดข้อ

Athletics กรีฑา

Badminton แบดมินตัน

Baseball เบสบอล

Basketball บาสเก็ตบอล

Billiards บิลเลียต

Boxing ชกมวย

Bowling โบว์ลิ่ง

Cricket คริกเกต

Canoeing พายเรือแคนู

Capoeira คาโปเอร่า

Cycling ขี่จักรยาน

Diving ดำน้ำ

Dodgeball ดอร์จบอล

Fishing ตกปลา

Football ฟุตบอล

Golf ตีกอล์ฟ

Gymnastics ยิมนาสติก

Hammer throw ขว้างค้อน

Handball แฮนด์บอล

High jump  กระโดดสูง

Hockey ฮอกกี้

Horse Racing ขี่ม้า (แข่งความเร็ว)

Ice Hockey ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

Ice skating สเก็ตน้ำแข็ง

Indoor soccer ฟุตบอลในร่ม

Judo ยูโด

Karate คาราเต้

Kayaking พายเรือคายัค

Kendo เคนโด้

kung fu กังฟู

Long Jump  กระโดดไกล

Motocross มอเตอร์ไซด์วิบาก

Muay Thai มวยไทย

Paintball เพนท์บอล

Pool พูล – การแทงบิลเลียดชนิดหนึ่ง

Rugby รักบี้

Running วิ่งแข่ง

Sailing เรือใบ

Sepak Takraw ตะกร้อ

Shooting ยิงปืน

Skiing เล่นสกี

Snooker สนุ๊กเกอร์

Soccer ฟุตบอล

Softball ซอฟต์บอล

Squash สควอช

Surfing กีฬาโต้คลื่น

Swimming ว่ายน้ำ

Table Tennis เทเบิลเทนนิส(ปิงปอง)

Taekwondo เทควันโด

Tennis เทนนิส

Triathlon ไตรกีฬา

Volleyball  วอลเลย์บอล

Water Polo โปโลน้ำ

Windsurfing วินเซิร์ฟ

Wrestling มวยปล้ำ

Wushu วูซู

หากคุณจำคำศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษข้างต้นได้ทั้งหมด เท่ากับว่าคุณรู้จักประเภทกีฬาที่นิยมเล่นกันและแข่งขันกันอย่างสากลได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว แม้ว่ายังมีรายชื่อกีฬาอีกมากมายหลายชนิดในโลกก็ตาม แต่เราก็ค่อย ๆ จดจำเพิ่มขึ้นได้ทีละชนิดได้ภายหลัง

แม้ว่าการทำงานจะสำคัญมาก แต่อย่างไรก็ตามคนทำงานทุกคนก็ต้องมีเหตุจำเป็นในการหยุดงาน คำว่าลากิจ ลาป่วย ในภาษาอังกฤษนั้น ตรงกับคำศัพท์ว่าอะไร เรามาทำความรู้จักและเรียนรู้กันในบทเรียนนี้

ลาป่วย ลากิจ ภาษาอังกฤษ

Sick leave แปลว่า ลาป่วย

การลาป่วยนั้น ถือเป็นการลาที่เป็นเหตุจำเป็น ฉุกเฉิน ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นบริษัทต่าง ๆ จึงกำหนดวันลาป่วยให้เป็น (paid sick days) คือ ถึงแม้ว่าจะไม่มาทำงานก็ได้เงิน

การลาป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ลาไม่สบาย (ill , sick) รวมไปถึงได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  injured

โดยทั่วไปแล้วการลาป่วยจะต้องนำหลักฐานการไปหาหมอไปแสดงให้กับหัวหน้างานดู เอกสารดังกล่าวเรียกกันว่า Medical Certification แปลว่า ใบรับรองแพทย์

 

Personal leave แปลว่า ลากิจ

เนื่องจากกฎหมายแรงงานในประเทศต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน  คำว่า personal leave จึงอาจหมายถึงการลาหยุดงานในเรื่องส่วนตัว ซึ่งรวมการลาป่วยอยู่ในการลาประเภทนี้ด้วย

เพื่อให้แน่ชัดว่าเป็นการลาประเภทใด ซึ่งสิทธิที่ได้จะต่างกัน เพราะการลาหยุดบางประเภทเป็นการลาหยุดที่ได้เงิน บางประเภทไม่ได้เงิน เราสามารถระบุรายละเอียดได้ดังนี้

Vacation Leave หรือ Annual leave แปลว่า ลาพักร้อน

Maternity leave แปลว่า ลาคลอด

Family responsibility leave แปลว่า การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว เช่น หยุดเฝ้าไข้ลูก , งานศพสมาชิกครอบครัว

Compassionate leave แปลว่า ลาไปงานศพ

Study Leave แปลว่า ลาไปเรียนต่อ

Marriage Leave ลาแต่งงาน

 

โดยทั่วไปแล้วชื่อดอกไม้ในภาษาอังกฤษจะมีทั้งชื่อสามัญทั่วไป และ ชื่อทางพฤกษศาตร์ ซึ่งชื่อดอกไม้ที่เรียกกันทั่วไปอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละท้องถิ่น ขณะที่ชื่อทางพฤษศาสตร์นั้นจะเป็นชื่อกลางที่ใช้ตรงกัน แต่จะจดจำได้ยากกว่า

สำหรับรายชื่อดอกไม้ที่เราเลือกมาแนะนำให้ทราบกันในวันนี้ เป็นรายชื่อสามัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในภาษาอังกฤษ

ชื่อดอกไม้ภาษาอังกฤษ

Asian Pigeonwings ดอกอัญชัน

aster ดอกแอสเตอร์

balloon flower ดอกบอลลูน

bird of paradise ปักษาสวรรค์

bottlebrush ดอกแปรงล้างขวด

Brodiaea ดอกโบรเดีย

carnation ดอกคาร์เนชั่น

chrysanthemum ดอกเบญจมาศ

cockscomb ดอกหงอนไก่

columbine ดอกโคลัมบาย

Cornflower คอร์นฟลาวเวอร์

Crown Flower ดอกรัก

daffodil ดอกแดฟโฟดิล

daisy ดอกเดซี

Desert Rose หรือ Impala Lily ดอกชวนชม

dill ดอกผักชีลาว

Evening Primrose ดอกอีฟนิ่ง พริมโรส

Flamingo Flower ดอกหน้าวัว

Gardenia ดอกพุดซ้อน

gentian ดอกหรีด

globe amarath ดอกบานไม่รู้โรย

golden rod ดอกสร้อยทอง

Hibiscus ดอกชบา

hyacinth ดอกไฮยาซินธ์

Jasmine ดอกมะลิ

lavender ดอกลาเวนเดอร์

lily วิรงรอง

marigold ดอกดาวเรือง

orchid กล้วยไม้

Organge Champaka ดอกจำปา

Paper flower ดอกเฟื้องฟ้า

peony ดอกโบตั๋น

Plumeria ดอกลีลาวดี

rose ดอกกุหลาบ

Rubiaceae ดอกเข็ม

safflower ดอกคำฝอย

snapdragon ดอกลิ้นมังกร

sunflower ดอกทานตะวัน

tuberose ดอกซ่อนกลิ่น

tulip ดอกทิวลิป

White Champaka ดอกจำปี

 

การบอกให้ผู้อื่นรับทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรที่ได้รู้จักกับเขา เป็นหนึ่งในวิธีสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนใหม่ คำว่ายินดีที่ได้รู้จัก ภาษาอังกฤษ เป็นประโยคที่เรารู้จักกันดีว่า nice to meet you

nice to meet you ใช้พูดหลังจากที่ได้แนะนำตัวกันไปแล้วในการพบกันครั้งแรก

นอกจากคำว่า nice to meet you ที่แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก ยังมีประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนกันได้ดังนี้

ยินดีที่ได้รู้จักภาษาอังกฤษ

Pleased to meet you

It’s very nice to meet you

It’s a pleasure to meet you

Lovely to meet you

Glad to meet you

How wonderful to meet you

ทั้งหมดข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความหมายเช่นเดียวกันทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถนำไปเลือกใช้ได้ให้เหมาะสมกับโอกาส การที่เราใช้ประโยคซึ่งแตกต่างกัน จะช่วยเพิ่มสีสันในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังทำให้เราจดจำเข้าใจประโยคมากขึ้น เมื่อผู้อื่นนำมาพูดกับเรา

ข้อดีของการเรียนรู้คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ คือ ช่วยให้เราจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นจากการท่องจำแบบจับคู่ เมื่อนึกถึงคำหนึ่งออกก็จะนึกถึงคำตรงข้ามออกด้วย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเดียวกัน มีมากมาย นั่นทำให้คำตรงข้ามกันมีจำนวนมหาศาล ในที่นี้เราจะคัดเลือกเฉพาะที่พบได้บ่อยมาให้ได้จำกัน

คำตรงข้ามภาษาอังกฤษ

คําตรงข้าม ภาษาอังกฤษ

หมวด a

accept แปลว่า ยอมรับ  ตรงข้ามกับ  decline, refuse แปลว่า ปฏิเสธ

accurate แปลว่า ถูกต้อง ,แน่นอน ตรงข้ามกับ  inaccurate แปลว่า ไม่ถูกต้อง , ไม่แน่นอน

advantage แปลว่า ผลประโยชน์  ตรงข้ามกับ disadvantage แปลว่า ผลเสีย

agree แปลว่า เห็นด้วย  ตรงข้ามกับ disagree แปลว่า ไม่เห็นด้วย

afraid แปลว่า กลัว  ตรงข้ามกับ    brave แปลว่า กล้าหาญ

after  แปลว่า ภายหลัง ตรงข้ามกับ  before แปล่วา ก่อน

alive แปลว่า มีชีวิต   ตรงข้ามกับ dead แปลว่า ตาย

all แปลว่า ทั้งหมด   ตรงข้ามกับ  none แปลว่า ไม่มีเลย

always แปลว่า เสมอ ตรงข้ามกับ  never แปลว่า ไม่เคย

answer แปลว่า คำตอบ   ตรงข้ามกับ   question แปลว่า คำถาม

arrival แปลว่า มาถึง  ตรงข้ามกับ   departure แปลว่า ออกเดินทาง

appear แปลว่า ปรากฏ ตรงข้ามกับ disappear แปลว่า หายไป

awake แปลว่า ตื่น  ตรงข้ามกับ asleep แปลว่า หลับ

 

หมวด b

bad แปลว่า เลว  ตรงข้ามกับ good แปลว่า ดี

beautiful แปลว่า สวย ตรงข้ามกับ ugly แปลว่า น่าเกลียด

begin แปล่วา เริ่มต้น ตรงข้ามกับ end แปลว่า สิ้นสุด

below แปลว่า ด้านล่าง  ตรงข้ามกับ  above แปลว่า ด้านบน

best แปลว่า ดีที่สุด ตรงข้ามกับ worst แปลว่า แย่ที่สุด

better แปลว่า ดีขึ้น  ตรงข้ามกับ   worse แปลว่า แย่ลง

big แปลว่า ใหญ่  ตรงข้ามกับ   small, little แปลว่า เล็ก ,น้อย

black แปลว่า ดำ ตรงข้ามกับ white แปลว่า ขาว

bless แปลว่า อวยพร ตรงข้ามกับ curse แปลว่า คำสาป

borrow แปลว่า ยืม ตรงข้ามกับ lend แปลว่า ให้ยืม

bottom แปลว่า ด้านล่าง ตรงข้ามกับ top แปลว่า ด้านบน

build แปลว่า สร้าง ตรงข้ามกับ destroy แปลว่า ทำลาย

 

หมวด c

careful แปลว่า ระวัง ตรงข้ามกับ careless แปลว่า ประมาท

cheap แปลว่า ถูก  ตรงข้ามกับ expensive แปลว่า แพง

clean แปลว่า สะอาด   ตรงข้ามกับ  dirty แปลว่า สกปรก

clever แปลว่า ฉลาด  ตรงข้ามกับ stupid แปลว่า โง่

close แปลว่า ปิด   ตรงข้ามกับ   open แปลว่า เปิด

cold แปลว่า เย็น  ตรงข้ามกับ hot แปลว่า ร้อน

come แปลว่า มา  ตรงข้ามกับ go แปลว่า ไป

comfort แปลว่า สะดวกสบาย  ตรงข้ามกับ discomfort แปลว่า ไม่สะดวกสบาย

correct แปลว่า ถูกต้อง  ตรงข้ามกับ  incorrect, wrong แปลว่า ผิด

create แปลว่า สร้าง ตรงข้ามกับ  destroy แปลว่า ทำลาย

cry แปลว่า ร้องไห้  ตรงข้ามกับ  laugh แปลว่า หัวเราะ

 

หมวด d

dangerous แปลว่า อันตราย  ตรงข้ามกับ safe แปลว่า ปลอดภัย

dark แปลว่า ความมืด  ตรงข้ามกับ light แปลว่า แสงสว่าง

day แปลว่า กลางวัน  ตรงข้ามกับ night แปลว่า กลางคืน

decrease แปลว่า ลดลง ตรงข้ามกับ increase แปลว่า เพิ่มขึ้น

deep แปลว่า ลึก ตรงข้ามกับ shallow แปลว่า ตื้น

down แปลว่า ลง  ตรงข้ามกับ up แปลว่า ขึ้น

dry แปลว่า แห้ง  ตรงข้ามกับ wet แปลว่า เปียก

early  แปลว่า ก่อน ตรงข้ามกับ late แปลว่า สาย

east แปลว่า ตะวันออก  ตรงข้ามกับ west แปลว่า ตะวันตก

easyแปลว่า ง่าย ตรงข้ามกับ hard แปลว่า ยาก

emptyแปลว่า ว่างเปล่า ตรงข้ามกับ full แปลว่า เต็ม

enter แปลว่า เข้า  ตรงข้ามกับ exit แปลว่า ออก

export แปลว่า ส่งออก ตรงข้ามกับ import แปลว่า นำเข้า

 

หมวด f

fail แปลว่า ล้มเหลว ตรงข้ามกับ succeed แปลว่า ประสบความสำเร็จ

false แปลว่า เท็จ ตรงข้ามกับ true แปลว่า จริง

far แปลว่า ไกล ตรงข้ามกับ near แปลว่า ใกล้

fast  แปลว่า เร็ว  ตรงข้ามกับ slow แปลว่า ช้า

fat แปลว่า อ้วน ตรงข้ามกับ thin แปลว่า ผอม

find แปลว่า พบ ตรงข้ามกับ lose แปลว่า หาย

first แปลว่า ที่หนึ่ง ตรงข้ามกับ last แปลว่า ท้ายสุด

float แปลว่า ลอย ตรงข้ามกับ sink แปลว่า จม

forget แปลว่า ลืม ตรงข้ามกับ remember แปลว่า จำ

 

หมวด g

girl แปลว่า เด็กผู้หญิง ตรงข้ามกับ boy แปลว่า เด็กผู้ชาย

give แปลว่า ให้  ตรงข้ามกับ receive แปลว่า รับ

 

หมวด h

happy แปลว่า ความสุข ตรงข้ามกับ  sad แปลว่า เศร้า

hard แปลว่า แข็ง  ตรงข้ามกับ  soft แปลว่า นุ่ม

hate แปลว่า เกลียด ตรงข้ามกับ   love แปลว่า รัก

heaven แปลว่า สวรรค์  ตรงข้ามกับ hell แปลว่า นรก

high แปลว่า สูง  ตรงข้ามกับ low แปลว่า ต่ำ

 

หมวด i

in แปลว่า เข้า,ข้างใน  ตรงข้ามกับ out แปลว่า ออก,ข้างนอก

inhale แปลว่า หายใจเข้า ตรงข้ามกับ exhale แปลว่า หายใจออก

 

หมวด m

major แปลว่า สำคัญ ,ใหญ่ ตรงข้ามกับ minor แปลว่า เล็กน้อย

many แปลว่า มาก  ตรงข้ามกับ few แปลว่า น้อย

more แปลว่า มากกว่า ตรงข้ามกับ less แปลว่า น้อยกว่า

 

หมวด n

narrow แปลว่า แคบ ตรงข้ามกับ wide แปลว่า กว้าง

new แปลว่า ใหม่  ตรงข้ามกับ old แปลว่า เก่า

north แปลว่า เหนือ ตรงข้ามกับ south แปลว่า ใต้

 

หมวด o

old แปลว่า แก่ ตรงข้ามกับ young แปลว่า หนุ่ม/สาว

on แปลว่า เปิด ตรงข้ามกับ off แปลว่า ปิด

 

หมวด p

past แปลว่า อดีต ตรงข้ามกับ present แปลว่า ปัจจุบัน

peace แปลว่า สันติภาพ ตรงข้ามกับ war แปลว่า สงคราม

polite แปลว่า สุภาพ ตรงข้ามกับ rude แปลว่า หยาบคาย

possible แปลว่า เป็นไปได้ ตรงข้ามกับ impossible แปลว่า เป็นไปไม่ได้

powerful แปลว่า มีอำนาจ ตรงข้ามกับ weak แปลว่า อ่อนแอ

 

หมวด q

quiet แปลว่า เงียบ ตรงข้ามกับ loud แปลว่า เสียงดัง

 

หมวด r

rapid แปลว่า รวดเร็ว  ตรงข้ามกับ  slow แปลว่า ช้า

rich แปลว่า รวย ตรงข้ามกับ poor แปลว่า จน

 

หมวด s

start แปลว่า เริ่ม ตรงข้ามกับ finish แปลว่า เสร็จ

strong แปลว่า แข็งแรง ตรงข้ามกับ weak แปลว่า อ่อนแอ

success แปลว่า สำเร็จ  ตรงข้ามกับ failure แปลว่า ล้มเหลว

sweet แปลว่า หวาน ตรงข้ามกับ sour แปลว่า เปรี้ยว

 

หมวด t

tall แปลว่า สูง ตรงข้ามกับ short แปลว่า เตี้ย