Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เมนส์มา หรือ มีประจำเดือน ภาษาอังกฤษบอกได้ดังนี้

เมนส์มา หรือ มีประจำเดือน ภาษาอังกฤษบอกได้ดังนี้

เป็นธรรมชาติของผู้หญิงทุกคนซึ่งเมื่อถึงวัยอันควรก็จะมีประจำเดือน หรือ ที่มักจะเรียกกันง่าย ๆ ว่า เมนส์มา  ในภาษาอังกฤษเราจะพูดได้อย่างไรว่ามีประจำเดือน มาหาคำตอบพร้อมกัน

เมนส์มา ภาษาอังกฤษ

เมนส์มา ภาษาอังกฤษ

คำว่า period นอกจากจะแปลว่า ระยะเวลาแล้ว ยังหมายถึงประจำเดือนด้วย หากคุณอยู่ในช่วงประจำเดือนมา สามารถใช้ประโยคว่า

I’m on my period

ส่วนที่มาของคำว่า เมนส์ นั้น หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าคำนี้มาจากภาษาอังกฤษว่า menses ซึ่งมีคำใกล้เคียงที่ยาวกว่า คือ menstruation ทั้งคู่ต่างก็แปลว่า ประจำเดือน

i have menses และ I have menstruation
แปลว่า ฉันมีประจำเดือน

เช่นเดียวกับในภาษาไทย บางครั้งคุณผู้หญิงอาจจะไม่ต้องการบอกผู้อื่นไปตรง ๆ ว่า เมนส์มา ซึ่งก็สามารถไปบอกแบบเลี่ยง ๆ ได้เช่นกัน เพราะยังมีอีกหลายคำที่มีความหมายว่ามีประจำเดือน

It’s that time of the month.
มันเป็นเวลานั้นของเดือน

It’s moontime.
moon time ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาที่ผู้หญิงมีประจำเดือน

My flow is here.

It’s That Week.

สุดท้ายนี้ ว่ากันว่า ผู้หญิงที่อยู่ในช่วงเมนส์มา จะหงุดหงิด อารมณ์เสีย เนื่องจากมีอาการปวดท้อง ไม่สบายตัว เกิดขึ้น ฉะนั้นแล้ว หากแฟนของคุณบอกว่า I’m on my period แล้วละก็ อย่าทำให้เธอโกรธละ ต้องเอาใจเข้าใจ