Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12

เดือนภาษาอังกฤษ ทั้ง 12

คำศัพท์กลุ่มแรกที่เว็บไซต์ siameng.com นำมาสอนให้กับผู้เริ่มต้นสนใจเรียนภาษาได้ทราบกันก็คือ คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน ซึ่งทั่วโลกต่างก็ใช้ปฏิทินรูปแบบสากลแบบเดียวกันที่หนึ่งปีมีสิบสองเดือน (มกราคม  ธันวาคม)

คำศัพท์เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษ

January (แจ๊นยุอะริ) คือ เดือน มกราคม
February (เฟ๊บบุอะริ) คือ เดือน กุมภาพันธ์
March (มาช) คือ เดือน มีนาคม
April   (เอ๊พรัล) คือ เดือน เมษายน
May (เม) คือ เดือน พฤษภาคม
June (จูน) คือ เดือน มิถุนายน
July (จูลาย) คือ เดือน กรกฏาคม
August (ออกัสท์) คือ เดือน สิงหาคม
September (เซ็พเท็มเบอะ) คือ เดือน กันยายน
October (อ็อคโท๊เบอะ) คือ เดือน ตุลาคม
November (โนเว๊มเบอะ) คือ เดือน พฤศจิกายน
December  (ดิเซ๊มเบอะ) คือ เดือน ธันวาคม