Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศ (weather) ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศ (weather) ภาษาอังกฤษ

เพื่อให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น เราจะแบ่งหมวดหมู่คำศัพท์ สภาพอากาศ (weather) ภาษาอังกฤษออกเป็น 4 ลักษณะ คือ ท้องฟ้าแจ่มใสหรือมีเมฆ ,ฝนตก ,อากาศหนาว และ ลมแรง

สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

Clear or Cloudy : ท้องฟ้าแจ่มใสหรือมีเมฆ

Bright หมายถึง อากาศสดใส ดวงอาทิตย์ส่องแสงแรง
Sunny หมายถึง แดดจัด ไม่มีเมฆ
Clear หมายถึง ท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ
Fine หมายถึง ฝนไม่ตก ท้องฟ้าโปร่ง
Partially cloudy หมายถึง มีเมฆบางส่วน
Cloudy หมายถึง มีเมฆมาก
Overcast หมายถึง มีเมฆมืดครึ้ม
Gloomy หมายถึง อากาศหม่นหมอง มีเมฆดำ

Fog (noun)/ foggy (adjective) หมายถึง มีหมอกปกคลุมไปทั่ว
Mist (noun) / misty (adjective) หมายถึง มีหมอกจาง ๆ

Types of Rain: =ประเภทของฝน

Damp หมายถึง อากาศชื้น โดยมากเกินขึ้นหลังฝนหยุดตก
Drizzle หมายถึง ฝนตกปรอย ๆ
Shower หมายถึง ฝนตกปรอย ๆ , ฝนตกกระจัดกระจายไม่ทั่วฟ้า
Rain หมายถึงฝนตก
Downpour หมายถึง ฝนตกหนัก
Pour หมายถึง ฝนตกหนัก
It’s raining cats and dogs หมายถึง ฝนตกหนัก (เป็นสำนวน)
Torrential rain หมายถึง ฝนตกหนักมาก
Flood หมายถึง น้ำท่วม

 

Cold : อากาศหนาว

Hail หมายถึง ลูกเห็บ (ก้อนน้ำแข็งตกจากฟ้า)
Hailstones หมายถึง ลูกเห็บ
Snow หมายถึง หิมะ
Sleet หมายถึง หิมะ หรือ ลูกเห็บ ตกลงมาพร้อมฝน
Blizzard หมายถึง พายุหิมะ

 

Types of Wind : ชนิดของลม

Breeze หมายถึง สายลมโชยอ่อน

Blustery หมายถึง ลมกรรโชก (ลมแรงกระทันหัน)

Windy หมายถึง ลมแรงต่อเนื่อง

Gale หมายถึง ลมแรงจัด , พายุ

Hurricane/cyclone/typhoon หมายถึง พายุเฮอริเคน / ไซโคลน / พายุไต้ฝุ่น

Tornado หมายถึง พายุทอร์นาโด