Home สนทนาภาษาอังกฤษ ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาอังกฤษ

ยินดีที่ได้รู้จัก ภาษาอังกฤษ

การบอกให้ผู้อื่นรับทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรที่ได้รู้จักกับเขา เป็นหนึ่งในวิธีสร้างความประทับใจให้กับเพื่อนใหม่ คำว่ายินดีที่ได้รู้จัก ภาษาอังกฤษ เป็นประโยคที่เรารู้จักกันดีว่า nice to meet you

nice to meet you ใช้พูดหลังจากที่ได้แนะนำตัวกันไปแล้วในการพบกันครั้งแรก

นอกจากคำว่า nice to meet you ที่แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จัก ยังมีประโยคภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่สามารถใช้แทนกันได้ดังนี้

ยินดีที่ได้รู้จักภาษาอังกฤษ

Pleased to meet you

It’s very nice to meet you

It’s a pleasure to meet you

Lovely to meet you

Glad to meet you

How wonderful to meet you

ทั้งหมดข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความหมายเช่นเดียวกันทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถนำไปเลือกใช้ได้ให้เหมาะสมกับโอกาส การที่เราใช้ประโยคซึ่งแตกต่างกัน จะช่วยเพิ่มสีสันในการใช้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังทำให้เราจดจำเข้าใจประโยคมากขึ้น เมื่อผู้อื่นนำมาพูดกับเรา