Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ปิดเทอม ภาษาอังกฤษ

ปิดเทอม ภาษาอังกฤษ

ในระยะนี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอมใหญ่ซึ่งหลายคนก็คงได้พักผ่อน ทำกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกับครอบครัว แต่สำหรับผู้ที่สนใจความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ ก็สามารถติดตามอ่านบทความสอนภาษาได้จากเว็บไซต์ siameng.com

คำว่าปิดเทอมในภาษาอังกฤษนั้น ใช้คำศัพท์อะไร

ปิดเทอม ภาษาอังกฤษ

School holiday แปลว่า วันหยุดของโรงเรียน ซึ่งวันปิดเทอมนั้นก็จัดอยู่ในประเภทนี้ด้วยเช่นกัน จึงสามารถใช้คำศัพท์นี้แทนคำว่าปิดเทอมได้เช่นกัน

อย่างไรก็ตาม คำว่า School holiday เป็นคำที่กว้าง ซึ่งรวมถึงวันหยุดอื่น ๆ ของโรงเรียนด้วย เช่น วันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ หากเราต้องการระบุให้ผู้ฟังเข้าใจชัดเจนว่าเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ จะใช้คำว่า Summer holiday

Summer holiday คือ วันปิดเทอมนั่นเอง แต่หากแปลตรงตัวก็จะได้ความหมายว่า วันหยุดภาคฤดูร้อน

ระยะเวลาปิดเทอมใหญ่ในทุกประเทศทั่วโลก จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนเหมือนกันหมด ด้วยเหตุนี้เองคำว่า วันหยุดภาคฤดูร้อน จึงเป็นคำที่เข้าใจตรงกันว่า เป็นวันปิดเทอม

นอกจากคำว่า Holiday ที่ใช้แทนคำว่าวันหยุดแล้ว เรายังสามารถใช้คำว่า Vacation แทนได้ด้วย

School Vacation ก็คือ วันหยุดของโรงเรียน , ส่วนSummer Vacation ก็คือ วันปิดเทอมใหญ่ในช่วงฤดูร้อน นั่นเอง