Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท่องจำเป็นเพลง

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ท่องจำเป็นเพลง

ตัวอักษรในภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 26 ตัว แบ่งเป็นพยัญชนะ 21 ตัว และ สระ 5 ตัว ซึ่งการท่องจำตัวอักษรจัดเป็นพื้นฐานแรกสุดเลยสำหรับเด็ก ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ

 ตัวอักษร 26 ตัว ในภาษาอังกฤษ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

A อ่านว่า เอ

B อ่านว่า บี

C อ่านว่า ซี

D อ่านว่า ดี

E อ่านว่า อี

F อ่านว่า เอฟ

G อ่านว่า จี

H อ่านว่า เอช

I อ่านว่า ไอ

J อ่านว่า เจ

K อ่านว่า เค

L อ่านว่า แอล

M อ่านว่า เอ็ม

N อ่านว่า เอ็น

O อ่านว่า โอ

P อ่านว่า พี

Q อ่านว่า คิว

R อ่านว่า อาร์

S อ่านว่า เอส

T อ่านว่า ที

U อ่านว่า ยู

V อ่านว่า วี

W อ่านว่า ดับเบิล ยู

X อ่านว่า เอกซ์

Y อ่านว่า วาย

Z อ่านว่า แซด หรือ ซี (ภาษาอังกฤษแบบบริติซออกเสียงว่า แซด ,ส่วนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันออกเสียงว่า ซี)

ในตัวอักษรทั้ง 26 ตัว มีที่เป็นสระอยู่ 5 ตัว ได้แก่ A E I O U  นอกไปจากนี้อีก 21 ตัว เป็นพยัญชนะทั้งหมด

สำหรับท่านที่ต้องการสอนบุรหลานให้ท่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อความสนุกและเพลิดเพลิน อาจจะใช้วิธีร้องเป็นเพลง ตามคลิปวีดีโอข้างล่างนี้ ก็เป็นอีกวิธีที่ได้ผลเร็ว ช่วยให้เด็กไม่เบื่อ