Home เขียนภาษาอังกฤษ ตัวอย่างการเขียนอีเมล์และจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเขียนอีเมล์และจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

จดหมายสมัครงาน ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Job Application Letter เป็นจดหมายที่ผู้เขียนส่งให้กับบริษัทที่ต้องการร่วมงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่าตนเองปรารถนาที่จะเข้าร่วมเป็นพนักงานในองค์กร

ในปัจจุบันนี้นอกจากส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์แล้ว บริษัทจำนวนมากเปลี่ยนมาใช้วิธีการส่งทางอีเมล์แทน ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า แต่อย่างไรก็ตาม วิธีแนวทางการเขียน ก็ยังมีรูปแบบไม่ต่างกันกับการเขียนจดหมายสมัครงาน

การส่งจดหมายสมัครงานจะแนบประวัติย่อของผู้สมัครไปด้วย (Resume) เพื่อให้ผู้คัดเลือกพนักงานได้พิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งเราจะกล่าวถึงในโอกาสต่อไป ส่วนในครั้งนี้เรามาดูรูปแบบตัวอย่างจดหมายสมัครงานกันก่อน

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างอีเมล์และจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไปแล้ว จดหมายสมัครจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ เรียงลำดับลงมาจากด้านบนของจดหมาย ดังนี้ (อาจมีการสลับจำแหน่งกันในบางส่วน เช่นวันที่อาจจะอยู่บ้านบนสุด เป็นต้น)

1. ชื่อที่อยู่ของผู้สมัคร

2. ชื่อที่อยู่ของผู้รับ

3. วันที่

4. คำขึ้นต้น

5. เนื้อหา

6. คำลงท้าย

มาดูตัวอย่างกัน

 

Steve Jobs
Room 101  Silom Apartment
Bangna
Bangkok
099-9999999
E-mail: stevejobs@apple.com

Bill Gate
Micosoft office
55 Moo 3
Hatyai ,Songkhla
10150
E-mail: billgate@microsoft.com

Date: 15 May 2012

Dear Mr.Bill Gate

I am writing to apply for the general manager position advertised in the Jobdb.com.

My working experience at Apple Inc.  improved my leadership skills, communication skills and ability to work in a team environment. I have fluent spoken and written English.

I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:

I have successfully designed, developed, and supported live use applications
I strive for continued excellence
I provide exceptional contributions to customer service for all customers

With a BS degree in Computer Programming, I have a full understanding of the full life cycle of a software development project. I also have experience in learning and excelling at new technologies as needed.

Please see my resume for additional information on my experience.

I am available for interview at any time. I can be contacted most easily on the mobile phone number given above. I look forward to meeting you.

Yours sincerely

Steve Jobs

……………………

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานข้างต้นในส่วนของเนื้อหามีใจความสำคัญดังนี้

I am writing to apply for the general manager position advertised in the Jobdb.com.

ฉันเขียนจดหมายเพื่อสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ซึ่งประกาศอยู่ในเว็บไซต์ Jobdb.com

 

My working experience at Apple Inc.  improved my leadership skills, communication skills and ability to work in a team environment. I have fluent spoken and written English.

ประสบการณ์การทำงานของฉันที่บริษัทแอปเปิ้ล  พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฉันสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้

 

I believe that my strong technical experience and education will make me a very competitive candidate for this position. The key strengths that I possess for success in this position include:

ฉันเชือว่าประสบการณ์ทางเทคนิคและการศึกษาที่เข้มข้น จะทำให้ฉันเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งนี้ จุดแข็งที่ฉันมีเพื่อความสำเร็จในตำแหน่งงานประกอบด้วย

 

I have successfully designed, developed, and supported live use applications ผมประสบความสำเร็จในการออกแบบ พัฒนา และใช้แอปพลิเคชั่น
I strive for continued excellence ฉันมีความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
I provide exceptional contributions to customer service for all customers ผมให้ความช่วยเหลือพิเศษให้บริการลูกค้าสำหรับลูกค้าทุกท่าน

Please see my resume for additional information on my experience.
โปรดพิจารณาประวัติย่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมประสบการณ์ทำงานของฉัน

I am available for interview at any time. I can be contacted most easily on the mobile phone number given above. I look forward to meeting you.
ฉันสามารถเข้ารับการสัมภาษณ์งานทุกเวลา ฉันสามารถได้รับการติดต่อง่ายที่สุดโดยเบอร์มือถือที่ให้ไว้ข้างต้น ฉันหวังว่าจะได้พบคุณ
ลองนำเนื้อหาจดหมายสมัครงานข้างต้นไปประยุกต์ใช้กันนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วว่า สามารถใช้ได้ทั้งการเขียนจดหมายทั่วไป หรือ การส่งทางไปรษณีย์ก็ได้