Home สนทนาภาษาอังกฤษ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ภาษาอังกฤษ

ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ภาษาอังกฤษ

สำนวนไทยคำว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก หมายถึง ง่ายมาก ง่ายแบบสุด ๆ ไม่มีอะไรจะง่ายไปกว่านี้แล้ว ซึ่งในภาษาอังกฤษเองก็มีสำนวนที่ใกล้เคียงกันอยู่เพียงแต่ไม่ใช่กล้วย

ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษที่ตรงกับคำว่า ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก ซึ่งนิยมใช้กันบ่อย มี 2 ประโยค ได้แก่

As easy as pie : ง่ายเหมือนพาย (ขนมชนิดหนึ่ง)

สำนวนนี้ไม่ได้หมายความว่าการทำพายเป็นเรื่องง่าย แต่หมายถึงการกินพายเป็นเรื่องที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างกินพายกับกินกล้วยอะไรจะง่ายกว่า แต่เอาเป็นว่าทั้งสำนวนไทย “ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก” กับ “as easy as  pie” ก็มีความหมายที่ตรงกัน คือ ง่ายมาก

The midterm should be easy as pie if you prepare well.
สอบกลางเทอมน่าจะง่ายมากถ้าคุณเตรียมการอย่างดี

อีกสำนวนที่มีความหมายเดียวกันและก็พบบ่อย คือ a piece of cake

The exam was a piece of cake.
การสอบง่ายมาก