Home อ่านภาษาอังกฤษ คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ 8 ประโยค

คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ 8 ประโยค

ชาวไทยมีคำสุภาษิตเช่นไร ฝรั่งก็มีเช่นนั้น คำสุภาษิต (proverb) คือ ประโยคที่เป็นคำสอนเตือนใจให้แง่คิด โดยมักจะไม่สื่อออกมาตรง ๆ แต่ใช้การบอกกล่าวด้วยการเปรียบเทียบกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

1. When in Rome, do as the Romans.
“เมื่ออยู่ในกรุงโรม ให้ทำเหมือนเช่นชาวโรมัน” ความหมายของสุภาษิตบทนี้ตรงกับของไทยที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม นั่นเอง คือหมายถึง เมื่อเราอยู่ที่ไหนก็ควรที่จะทำตัวให้กลมกลืนเข้ากับคนที่นั่น

2. You can’t make an omelet without breaking a few eggs.
“คุณไม่สามารถทำไข่เจียว โดยไม่ให้ไข่มีรอยแตก” หมายความว่า การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ย่อมมีคนไม่พอใจ ซึ่งคุณไม่ควรกังวลกับทุกคน แต่ควรมุ่งสนใจไปที่ผลลัพธ์ของสิ่งที่ทำ

3. Beggars can’t be choosers.
“ขอทานไม่สามารถเลือก” หมายถึง หากคุณขอความช่วยเหลือจากใคร คุณต้องรับช่วยเหลือเท่าที่เขาจะพอใจให้ โดยไม่อาจเรียกร้องมากไปกว่านั้น

4. Don’t judge a book by its cover.
“อย่าตัดสินหนังสือจากหน้าปก” มีหนังสือจำนวนมากที่มีเนื้อหาดีแต่หน้าปกไม่สวย เช่นเดียวกัน เราไม่ควรด่วนตัดสินใจอะไรจากการมองเปลือกนอกอย่างผิวเผิน

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

5. “Actions speak louder than words.”
“การกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด” คนที่เอาแต่พูด ไม่อาจประสบความสำเร็จเหมือนกับคนที่ลงมือทำ

6.” Don’t bite the hand that feeds you.”
“อย่ากัดมือที่ป้อนอาหารคุณ” ถ้ากำลังมีใครสักคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ คุณจะต้องระมัดระวัง อย่าทำให้เขาโกรธหรือไม่พอใจ

 7. “Easy come, easy go.”
“มาง่าย ก็ไปง่าย” อะไรที่ได้มาโดยง่ายมักจะจากไปโดยง่าย  เช่น คนที่ได้เงินจากการพนัน สุดท้ายก็เสียที่ได้มาไปจนหมด

8. “Hope for the best, but prepare for the worst.”
“คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด แต่เตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุด”  หมายความว่า สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นได้เสมอ เราควรเตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับมือไว้

ข้างต้นที่หยิบยกมา คือ ตัวอย่างสุภาษิตคำพังเพยภาษาอังกฤษ ซึ่งสำนวนเหล่านี้นอกจากให้ความรู้ด้านภาษาแล้ว ยังให้แง่คิดด้านการใช้ชีวิตอีกด้วย หวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงถูกใจ