Home อ่านภาษาอังกฤษ คติประจําใจ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้เกิดกำลังใจ

คติประจําใจ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้เกิดกำลังใจ

ชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรค การอ่านคติประจำใจ ภาษาอังกฤษ จะช่วยให้เราได้ทั้งความรู้ทางภาษาและกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาที่ถาโถมเข้ามา

ถ้อยคำที่สวยงามและให้แง่คิด ที่เราเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในบทเรียนนี้ มาจากบุคคลผู้ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้กล่าวแสดงทัศนคติของตนเองออกมา หากเราสามารถเปลี่ยนมุมมองความคิดให้ใกล้เคียงกับพวกเขาได้ เราก็จะเข้าใกล้ความสำเร็จตามไปด้วยเช่นกัน

คติประจําใจ ภาษาอังกฤษ

คติประจำใจภาษาอังกฤษ

“Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else.”
รับผิดชอบชีวิตของคุณ รู้ว่าคุณคือผู้ที่ต้องนำตนเองไปในที่ซึ่งคุณต้องการ ไม่ใช่คนอื่น– Les Brow

The best time to plant a tree is twenty-five years ago. The second best time is today.
เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้ คือ 25 ปีที่ผ่านมาแล้ว . เวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้ต้นที่สองคือวันนี้

“Its hard to wait around for something you know might never happen; but its harder to give up when you know its everything you want.”
มันยากที่จะรอคอยสิ่งที่คุณรู้ว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่มันยากยิ่งกว่าที่จะยอมแพ้ในเมื่อคุณรู้ว่ามันคือทุกสิ่งที่คุณต้องการ

“You only live once, but if you do it right, once is enough.”
คุณมีเพียงชีวิตเดียว แต่ถ้าคุณใช้มันถูกต้อง ครั้งเดียวก็เกินพอ― Mae West

 “Everything you can imagine is real.”
ทุกสิ่งที่คุณจินตนาการได้ คือ ความจริง ― Pablo Picasso

 “In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure.”
เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ ความปราถนาที่จะประสบความสำเร็จต้องยิ่งใหญ่กว่าความกลัวล้มเหลว– Bill Cosby

 When you lose something, it just means that you deserve better. be patient.
เมื่อคุณสูญเสียบางสิ่ง มันหมายความว่าคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า อดใจไว้

 Everything has beauty, but not everyone can see.
ทุกสิ่งงดงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น –Confucius

The only way to do great work is to love what you do.
หนทางเดียวในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ คือ รักในสิ่งที่คุณทำ –Steve Jobs

 Remember no one can make you feel inferior without your consent.
จำไว้ว่า ไม่มีใครสามารถทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยโดยปราศจากความยินยอมของคุณ –Eleanor Roosevelt

 It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
มันไม่สำคัญว่าคุณไปช้าเพียงใด ตราบใดที่คุณไม่หยุด –Confucius

“Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.”
อย่าเดินหลังฉัน ฉันไม่อาจนำ อย่าเดินหน้าฉัน ฉันไม่อาจตาม เพียงแค่เดินข้างฉันและเป็นเพื่อนของฉัน― Albert Camus