Home คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำกิริยาในการขับรถ ภาษาอังกฤษ เช่น เร่งความเร็ว , ถอยรถ เป็นต้น

คำกิริยาในการขับรถ ภาษาอังกฤษ เช่น เร่งความเร็ว , ถอยรถ เป็นต้น

การขับรถซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกวันสำหรับบางท่านนั้น มีคำกิริยาที่หลากหลายอยู่ในกระบวนการขับขี่ ไม่ว่าจะเป็น การเหยีบคันเร่ง, เปลี่ยนเกียร์, เบรก, ขับถอยหลัง เป็นต้น ซึ่งวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับบรรดาคำกิริยาภาษาอังกฤษที่ใช้ในการขับรถ

คำกิริยาขับรถ ภาษาอังกฤษ

คำกิริยาในการขับรถ

accelerate แปลว่า เร่งความเร็ว , เหยียบคันเร่ง

back up แปลว่า ถอยรถ , ขับถอยหลัง

change gears แปลว่า เปลี่ยนเกียร์

crash แปลว่า ชน

drive แปลว่า ขับรถ

fasten seat-belt แปลว่า คาดเข็มขัดนิรภัย

fill up with gas แปลว่า เติมน้ำมัน  (น้ำมันเบนซิน คือ Gasoline)

park แปลว่า จอดรถ

pass แปลว่า ขับผ่าน , ขับแซง  รถคันอื่น

push the accelerator แปลว่า เหยียบคันเร่ง

push the clutch แปลว่า เหยียบคลัทช์

race แปลว่า แข่งความเร็ว , ขับเร็ว

run out of gas แปลว่า น้ำมันหมด

Shift Transmission into Reverse แปลว่า เข้าเกียร์ถอยหลัง

slow down แปลว่า ลดความเร็ว

speed up แปลว่า เพิ่มความเร็ว

stop แปลว่า จอด